Mesinikule

Karu kahjud mesilas.
Karu tekitatud kahjude hüvitamisest mesinikele.
Seadusandlik alus karukahjude hüvitamiseks.
Laadi alla kahju hüvitamise taotluse vorm.
Karukahjudest teatamise juhised ja kontaktid

Kui taimekaitsetööde tõttu on tekkinud mesinikule kahju, tuleb võtta hukkunud mesilastest proov.
Veterinaarametnike kontaktid ja juhis proovide võtmiseks.
 
Info mesilaste pidamise kohta.
 
Taimekaitsetööde head tavad.


Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded.
Antud juhend on mõeldud toidu käitlejale, kes tegeleb mee käitlemisega (sh pakendamine, turustamine). Selle eesmärgiks on selgitada, milliseid õigusaktidega kehtestatud üldisi nõudeid/tingimusi tuleb mee märgistamisel järgida.
NB! Antud juhend ei ole mõeldud lisanditega meetoodete märgistamiseks (näiteks mesi kaneeliga jne).
 
Toitumisalase teabe esitamine.


Mesilashaiguste ja nendega võitlemise kohta leiab infot:
Abiks mesilashaiguste äratundmisel.
PTA juhendmaterjal mesilashaiguste äratundmiseks.


Riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009–2014” raames teostatud uuringud pestitsiidide esinemisest Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju meemesilastele.
Reet Karise, aastaaruanne 2013
Reet Karise, aastaaruanne 2014

Risto Raimetsa bakalaureusetöö “Mesilasperede hukkumise põhjused Eestis aastatel 2011-2012”

EML kontorist on võimalik saada mesindusalaseid trükiseid. Loetelu vaata siit.
Samuti on ka palju materjale, mida saab kohapeal sirvida.


2016-ndast aastast on meil uus meepurgi sildi kujundus, tellimisvõimalus EML liikmetele.Mesinike nõustamine.
Põllu- ja maamajandusliku nõuande saamisel on võimalik kasutada nõuandetoetust kuni 90% nõustamisteenuse hinnast, majandusalase nõuande puhul kuni 50%. Erinevalt varasemast (2007-2013) toetusskeemist maksab nüüdsest nõu saaja ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Toetatava nõuande saamiseks tuleb:
• helistada telefonil 731 3652
• kirjutada e-posti info@nouandeteenistus.ee
• pöörduda maakondliku kontaktpunkti, mille aadressid ja lahtiolekuajad leiate aadressilt kontaktpunktide nimistust
• või pöörduda otse Maaelu Edendamise Sihtasutusega lepingulises suhtes oleva konsulendi poole. Konsulentide kontaktandmed on leitavad konsulentide nimistust.

2016. aastast alustatakse mentorlusteenuse pakkumist, mille käigus saavad alustavad ettevõtjad, kelle aastane müügitulu jääb vahemikku 4000 – 100 000 eurot, kasutada suurte kogemustega maaettevõtjate nõu ja tuge kuni 25 tundi kalendriaastas. Mentorlusteenus on 100% toetatav.

Nõuandetoetuse kohta saab täpsemalt lugeda nõuandetoetuse lehelt.

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.