2016.‒2019. aasta riikliku mesindusprogrammi vastutav täitja on EML

11. novembri hommikul toimus maaeluministri juures lühikoosolek, kus arutati mesindusprogrammi järgmise perioodi (2016-2019) ettevalmistamist. Kohtumisel osalesid Aleksander Kilk EMList ning Tago Holsting ja Mart Kullamaa EKMÜst. Ministrit assisteerisid ministeeriumi asekantsler Illar Lemetti ja põllumajandusosakonna juhataja Mai Talvik.
EMLi ja EKMÜ esindajad olid eelnevalt oktoobris ja novembri alguses mitmel korral kohtunud ministeeriumi ametnikega, et arutada selle programmi tegevuskava ja meetmete valikut. Nii EML kui ka EKMÜ avaldasid algusest peale soovi olla mesindusprogrammi 2016-2019 vastutav täitja. Kuna omavahelises arutelus kokkuleppele ei jõutud, tuli otsus langetada ministeeriumil endal.
Ministeeriumi esindajad kinnitasid, et eelmised mesindusprogrammid, mille vastutav täitja on 2004. aastast alates olnud EML, on Eesti mesindust märgatavalt edasi arendanud. Ministeerium otsustas määrata riikliku mesindusprogrammi järgneva perioodi vastutavaks täitjaks aastail 2016‒2019 EMLi. Minister soovis meile edu ja väljendas usku, et EMLi ja EKMÜ koostöös õnnestub anda uuele mesindusprogrammile selline sisu, mis toob kasu võimalikult kogu Eesti mesindussektorile.
EML on olnud alati avatud mõlemale poolele kasulikuks koostööks EKMÜga. Pärast ministriga kohtumist leppisid EML ja EKMÜ kokku arutada ühiselt läbi programmi sisu ja detailid ning eelarve. Käesoleva aasta detsembri lõpuks peavad 2016.‒2019. aasta mesindusprogrammi tekst ja eelarve olema kokku kirjutatud. Loodame, et sellest kujuneb kõigile Eesti mesinikele kasu toov projekt.

Comments are closed.