Uuest taimekaitseseadusest

11 juulil esitasid mesindusorganisatsioonid erinevatele põllumajandusega seotud ametkondadele pöördumise nõudmistega, mis piiraksid taimekaitsevahendite kasutamisega Eesti looduse mürgitamist.
Pöördumise täistekst on siin.
 
2 augustil saatsid Eesti Mesinike Liit ja Eesti Meetootjate Ühendus 13 punktist koosneva konkreetse ettepaneku taimekaitseseaduse täiendamiseks.
 
9 augustil saabus Maaeluministeeriumist vastuskiri, milles minister tänas mesindusorganisatsioone kinnitades, et ettepanekute arutelu toimub järjekordses mesinduse ümarlauas.
 
Kuna mesinikud avaldasid muret Põllumajandusuuringute Keskuse poolt mesilastes taimekaitsevahendite jääkide määramise analüüsimeetodi akrediteerituse osas, saatis Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja hr. Sigmar Suu selgitused antud teema kohta.
 
14 septembril toimuski Maaeluministeeriumis järjekordne ümarlaud, mis suure hulga probleemide käsitluse tõttu venis plaanitust üle tunni pikemaks. Kohapeal arutletust saab ülevaate lugedes protokolli.
 
16 oktoobril saabus ministeeriumist järjekordne kiri, milles teavitati mesinike ühendusi taimekaitsevahendite kasutamise nõuete ja nende kontrollimisega seonduvate ettepanekute ning õigusaktides võimalike muudatuste tegemise arutamiseks toimunud kohtumisel saavutatud tulemustest ja edasistest tegevustest.

Comments are closed.