Ülevaade mesinike sügispäevadest

01.-02.novembril 2014 toimusid mesinikele traditsioonilised sügispäevad Jänedal.
See traditsioon on juba aastate tagune, kui mesinikud on oma kiired tööd lõpetanud ja kogenevad kokku, et vahetada kogemusi ja kuulata uudiseid ning nõuandeid. Tavapäraselt on selleks kohaks ikka ja jälle olnud Jäneda Maainfo Keskus ja toitlustajaks Musta Täku Tall.
Sel korral oli osalejaid kokku 159, neist ca 2/3 Eesti Mesinike Liidu liikmed. 70 inimest leidsid ka võimaluse, et jääda ööbima. Seeläbi pikendades omavahel vestluse aega, mis osadel ulatus kaugele üle südaöö. Teisel päeval koguneti jälle saali loenguid kuulama ja ööbijatele lisaks tuldi tagasi ka kodudest.
Laupäev algas kell 10.00 tegelikult vaid EML liikmetele üldkoosolekuga. Kaks tundi arutati töiselt organisatsiooni küsimusi ja kuulati tegevjuhi aruannet käesoleval aastal tehtust ning ettepanekuid järgmise aasta tegevuskavast. Kinnitati Eesti Mesinike Liidu arengukava aastateks 2015-2020 ja liikmemaks 2015.aastaks. Samuti leidis kinnitust, kuidas viia läbi kevadel toimuv aruande-valimiskoosolek.
Peale ühist lõunasööki koguneti jälle saali, et asuda hoolikalt kuulama erinevaid ettekandeid. Teabepäev algas Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe Aleksander Kilgi avasõnaga, kus pearõhk oli suunatud üleskutsele – erinevad mesindusorganisatsioonid rohkem koostööle. Seejärel juba tunnine mesindusprogrammi infotund, kus saadi ülevaade mesindusprogrammi tegevustest 2014-2015, meekvaliteedi analüüsi tulemustest, varroatoosi monitooringu- ja tõrjemeetodite tööst, mesilasperede arvukuse suurendamisest 2013-2014, nõustaja tööst, õppe- ja teabepäevadest ning rahvusvahelisest koostööst. Samuti tutvustati mesinikele võimalust oma töö lihtsustamiseks ehk kuidas on mesindustehnika ja –tehnoloogia arenenud.
Lisaks omadele oli kutsutud esinema ka külalislektorid. Henno Nurmsalu omanimelisest õigusbüroost rääkis põllumajandusõigusest mesilaste mürgitusjuhtumitega seoses. Tiiu Rand VTA peaspetsialistina tutvustas mee ja meesegude müügipakendi märgistamisest. Läti Mesinike Liidu esindajad andsid ülevaate mesinduse olukorrast Lätis. Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti tutvustas koos EML tegevjuhiga väikeste põllumajandusettevõtete toetuse saamise nõudeid, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda.
Sügispäevade esimene päev oli ka pidupäevalisem. Traditsiooniliselt valiti AASTA MESINIK. Sel korral natukene teistmoodi kui tavaliselt. Kandidaadid olid eelnevalt üles seatud ja hääletamine ei toimunud enam käetõstmisega. Kandidaate oli 8: Aado Oherd, Anna Aunap, Maire Valtin, Leili Nael, Tõnu Hiiemäe, perekond Taal, Ants Tiirmaa, Rasmus Lepik. Peale nende tutvustust slaidivaatelt jagati välja hääletussedelid nimedega. Iga saalisviibija sai ühe sedeli ning sai teha oma valiku. Aasta Mesinik 2014 tiitli võitis Maire Valtin. Maire on terve aasta tänuväärset tööd teinud, et juhtida ametkondade tähelepanu mesilaste mürgitamisjuhtumitele ja kogu keskkonna saastamisohule. Maire on saanud sama tiitli ka aastal 2006, kuid rõhk ongi sõnal AASTA. See tähendab konkreetse aasta tähelepanuväärseid tegusid. Tiitli võitja sai auhinnaks traditsioonilise klaaskella, mida 2006. aastal veel ei kingitud. Samuti jääb seda päeva kõigile nominentidele meenutama ka EML tänukirjad.
Samal õhtul anti kätte ka EML-i poolt korraldatud kursuslastele tunnistused. 2014.aastal toimusid kursused Rakveres ja Viljandis (Mesindusprogrammi rahastusel) ja Tallinnas (omaosalus). Kõikides gruppides lõpetas 30-34 mesinikku või sinna teele pürgivat kursuslast.
Peale õhtusööki koguneti juba väiksematesse juturingidesse ja mesinikel jätkub juttu oi kui kaua .

Pühapäev algas kohalolijaile ühise hommikusöögiga ja kui suurde saali tagasi jõuti, ootas seal juba mitukümmend inimest ees, kes olid oma kodudest tagasi rutanud. Kui tavaliselt on teine päev osavõtjate osas natukene tagasihoidlikum, siis sel korral oli selles osas meeldiv muudatus. Aga ka päevateemad olid huvipakkuvad. Näiteks rääkis agronoom-nõustaja Tiiu Annuk taimekaitsevahenditest ja ohutusest mesilastele, Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi karude käitumisest mesilas. Ka mesinikud said jälle sõna. Mart Kullamaa andis ülevaate EKMÜ õppereisist ja Bayer Bee Care Centeri tegevustest ning nõustaja Aivo Sildnik seletas, miks mesilased röövivad. Tago Holstingi teema pealkiri oli 1814. Kuna allakirjutanu sel ajal saalis ei olnud, siis kahjuks ei oska kommenteerida, millest oli juttu. Kuid kõikide ettekannetega on võimalik tutvuda lähiajal mesindusprogrammi veebilehel www.mesindusprogramm.ee
Ka teisele päevale jätkus pidulikkust. Kuna laupäeval toimus veel meekonkurss (hindajateks kõik kohalviibijad), siis anti üle 3-le konkursi võitjale tunnustuskirjad. Nendeks osutusid Merike Reha, Ain-August Kaarlõp ja Andres Tamla.
Järgmine mesinike üle-Eestiline kokkusaamine toimub 14.veebruaril 2015. Tõenäoliselt Paides. Jälgige reklaame meie veebilehtedel mesinikeliit.ee ja mesindusprogramm.eu ning lugege ajakirja „Mesinik“.

Ülevaate koostas
Marianne Rosenfeld, EML tegevjuht

Comments are closed.