01.07.2019 kehtima hakanud määruse “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muudatusega tuleb mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA veebikaardil. (suurenda hiirega kerides kaarti, vali vasakult ülevalt “kihid” ja pane ristike kasti “mesilad”)

Kui mesila on põllumajandusloomade registrisse kandmata, saab seda teha vanas e-PRIAs (Teenused –> Loomade register –> Andmete esitamine –> Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesilasperede arvu peab mesinik esitama põllumajandusloomade registrisse tema enda nimel olevas mesilas.

Kui mesiniku kliendiandmed pole veel registrisse kantud, on vajalik enne mesila registrisse kandmist esitada kliendiandmed, mis on ühekordne tegevus. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 5 tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest.

Kliendiandmed saab registrisse kanda e-PRIAs. Registreerides ennast kliendiks, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata paari minuti pärast. Lisaks e-PRIAle on kliendiandmete esitamiseks võimalused ka paberil ja e-posti teel. Täpsema info kliendiks registreerimise kohta leiad siit.

Registris olevaid andmeid oma mesilate kohta saab vaadata ning muuta vanas e-PRIAs (Teenused –> Loomade register –>Andmete vaatamine –> Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui tegevusalased andmed muutuvad või mesilaste pidamine lõpetatakse, tuleb muudatused registrisse kanda 5 päeva jooksul.

Mesilasperede arvu teatamiseks on kõige mugavam kasutada e-PRIAt. Pärast sisselogimist valida esindatav. Seejärel valida menüüribalt “Registrid”, vajutada nupule “Alusta uut taotlust” ning valida taotluse liik “Mesilasperede arvu teatamine”. Teenus mesilasperede arvu teatamiseks avatakse e-PRIAs 1. novembril.

Kes soovib esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, leiab andmete esitamiseks vormid siit. Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ja e-post loomade.register@pria.ee.


15. novembril lõppes kaks nädalat kestnud mesilasperede arvu teatamine. Selle aja jooksul anti PRIA põllumajandusloomade registrile teada ligi 40 000 mesilasperest ja registrisse kanti 140 uut mesilat.

Comments are closed.