Alanud on ühisuuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse (hunt, pruunkaru ja ilves) kolmes Balti riigis. Uuringuga üritame hõlmata võimalikult kõiki huvigruppe saamaks täielikumat ülevaadet inimeste suhtumisest. Mesinikel on oma ameti või hobi tõttu suurem tõenäosus kokku puutuda suurkiskjatega (eeskätt karuga, aga miks mitte ka hundi-ilvesega), mistõttu on mesinike arvamus korraliku ülevaate saamiseks väga oluline. Ühisuuringu tulemused aitavad kaasa suurkiskjate teaduspõhisele majandamisele ning konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel. Uuring toimub veebiküsitluse vormis, millele saab vastata alates aprilli algusest ning mis asub siin.
Uuringut viivad läbi Tartu Ülikooli Terioloogia õppetool, Eesti Maaülikooli Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool ning bioloogid Lätist ja Leedust.

Kontakt:
Maris Hindrikson
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
mailto:maris.hindrikson@ut.ee

Egle Tammeleht
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
egle.tammeleht@ut.ee

Harri Valdmann
Tartu Ülikooli kaasprofessor
harri.valdmann@ut.ee

Comments are closed.