Riigikogu keskkonnakomisjon arutas mesindusega seotud probleeme

8. märtsil 2016 toimus Riigikogus Keskkonnakomisjoni istung. Tähelepanu keskmes olid mesindusega seotud probleemid ja eelkõige kõne all mesilasi mõjutavad pestitsiidid.

Eesti Mesinike Liitu esindasid juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld. Eesti Mesinike Liidul oli palutud teha ettekanne, mille esitas Aleksander Kilk.
Teistest mesindusorganisatsioonidest olid esindajad Tago Holsting ja Mart Kullamaa (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing), Lembit Kaasik (Eesti Meetootjate Ühendus). Lembit Kaasik on ka kauaaegne Eesti Mesinike Liidu liige.
Enne keskkonnakomisjoni istungit kohtusid mesindusorganisatsioonide esindajad ka omavahel ning kõne all oli eelkõige ettepanekute esitamine Taimekaitseseaduse eelnõusse. Esitamise tähtaeg on 18.märts 2016.
Riigikogu keskkonnakomisjoni istungi protokoll valmib lähiajal. Link keskkonnakomisjoni pressiteatele.
Hetkel saab tutvuda Aleksander Kilgi poolt esitatud ettekandega.

Comments are closed.