Rahvusvaheline mesindusalane sümpoosium toimub Eestis

26.-27.jaanuaril 2017 toimub Tallinnas Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu (NBBC) aastakoosolek ja mesindusalane teadussümpoosium, kus mesinikud ja teadlased arutlevad mitmetel mesindusvaldkonna teemadel. See rahvusvaheline mesindussündmus toimub Tallink SPA&Converence hotellis.
 
Arutelule tulevatest teemadest on esikohal mesilaste tervise probleemid seoses nii mesilashaiguste kui taimekaitsepestitsiidide mõjuga. Samuti käsitletakse mesilaste mõju ja olulisust paljude taimeliikide tolmeldajatena. Lisaks on päevakorras mesinduse alal tehnoloogilised arendused ja uute tehniliste võimaluste kasutuselevõtt mesinike tööviljakuse suurendamiseks.
 
Kokkusaamise üheks eesmärgiks on koostöö hoidmine ja edendamine Põhjamaade ja Baltimaade mesindusorganisatsioonide vahel. Koostöö erinevate riikide mesinike vahel on pidev. Üheks koostöövormiks on näiteks mesindusalase alg- ja täiendõppe ning nõustamisalaste kogemuste ja materjalide vahetamine, mesindusala õppereiside korraldamine naabermaadesse jne.
 
Samuti toimuvad koostööprojektid mesilashaiguste seire ja tõrje teemal. Koostöö heaks näiteks on ühine osalemine ülemaailmses 95 riigi mesindust hõlmavas ühisprojektis COLOSS, kus koostöös teadlastega uuritakse mesilasperede hukkumise põhjusi ja otsitakse võimalikke lahendusi.
 
NBBC koostöö üheks väljundiks on ka ettepanekute tegemine ja osalemine Euroopa Liidu mesinduspoliitika kujundamises ja selle mõjutamises.
 
Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu on loodud liikmesmaade mesindusalase koostöö arendamiseks ja koordineerimiseks. Nõukogu tööd juhib rotatsiooni korras igal aastal üks liikmesriikidest ja selleks perioodiks valitakse ka Nõukogu president.
 
2016. aastal valiti juhtriigiks Eesti ja Nõukogu presidendiks Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk.
 
Tallinnas toimuval Mesinduse Nõukogu aastakoosolekul antakse juhtriigi staatus järgmiseks perioodiks üle Lätile.
 
Lisainfo: Aleksander Kilk, Põhja- ja Baltimaade Mesinduse Nõukogu President, Eesti Mesinike Liidu
juhatuse esimees
  e-post: aleksander.kilk@ttu.ee , tel. +372 529 35 89
  www.mesinikeliit.ee
 
Pressiteate koostas Marianne Rosenfeld
  Eesti Mesinike Liidu tegevjuht
  e-post: mesilaspere@gmail.com
  +372 50 29 006

Comments are closed.