Maaelukomisjon arutab glüfosaadi tulevikku 6-ndal juunil.

Mitmed kodanikuorganisatsioonid, sh. ka Eesti Mesinike Liit, ja eraisikud saatsid reedel avaliku pöördumise riigikogu maaelukomisjoni poole, nõudega keelata Eestis Maailma terviseorganisatsiooni andmetel kantserogeense mürkkemikaali glüfosaadi kasutamine koduaedades ning parkides ja teistel haljasaladel, laste mänguväljakutel, puhkealadel jm avalikus kasutuses olevatel aladel ja metsades keelataks veel sellel aastal. Riigikogu maaelukomisjon arutab glüfosaadi tulevikku Eestis esmaspäeval, 6-ndal juunil. Juba praeguse seisuga on ELi riikidest Prantsusmaa ja Holland keelustanud glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite jaemüügi eraisikutele. Euroopa Komisjon jäi 18-ndal mail oma seisukoha jõuga läbisurumiseks vajalike häältega hätta, kuna mitmete riikide esindajad polnud nõus oma kodanike ja Euroopa Parlamendi arvamust ning Maailma Terviseorganisatsiooni Vähiuuringute Agentuuri seisukohta ignoreerima.
Kuigi Eesti valitsuse seisukoht on siiani olnud “mürgitame aga edasi, see pole ohtlik”, läheb see vastuollu uuemate teaduslike andmetega ja sõltumatute ekspertide seisukohtadega ning avalikule pöördumisele allakirjutanud loodavad, et lõpuks võidab siiski terve mõistus.
Loe meediakajastust.

Comments are closed.