Eesti mee kvaliteediklasside kava

Juba alates 2004.aastast on meil toimiv Eesti riiklik mesindusprogramm. Selle programmi vastutav täitja on Eesti Mesinike Liit ja tööd juhib programmijuht Aivar Raudmets.
Programmi kohta leiate rohkem infot www.mesindusprogramm.eu
Programmi raames on palju tegevusi ja üks neist on uuring, mida teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK)
 
Töö eesmärk: Luua alus Eesti mee kvaliteediklasside süsteemile, mille alusel oleks Eesti mesi lihtsasti väärindatav ja kaubeldav toode. Loodav raamistik peab andma kindluse nii mee ostjale kui müüjale toote kvaliteedi osas, mille tulemusena on Eesti mesi hästi kirjeldatud ja normeeritud toode, mida homogeniseerida, pakendada ja kaubelda.
 
EKUK palub uuringu teostamisel mesinike abi ja vastata küsimustikule.
 
Käesolev küsimustik on koostatud selleks, et saada sisendit erinevatelt osapooltelt võimaliku süsteemi rakendatavuse jms kohta.
 
Küsimustik on avatud kuni 20.04.2018

Comments are closed.