Eesti Mesinike Liidu küsimuste-vastuste päev

2017.aastal korraldame 9 korda EMLi teabepäevi uues formaadis. Iga kord erinevas maakonnas.
See on selline päev, kus ei toimu konkreetset ettekannet ja kokkutulnuil on võimalik esitada küsimusi. Vastajateks aga EMLi poolt staažikad mesinikud-praktikud.
Selline teabepäev on rahastatud EMLi omavahendite arvelt ja seepärast võime mõnedel juhtudel küsida ka paar eurot osalemistasu ruumi rendi katteks.
 
Toimumise päev: 8. jaanuar 2017
Toimumise aeg: 10.00-12.30
Toimumise koht: Võru, Jüri 19a
(polikliiniku 3.korrusel Võluvõru koolitusklass)

Teie küsimustele vastavad EMLi juhatuse esimees Aleksander Kilk, mesindusprogrammi raames töötav nõustaja Maire Valtin ja EMLi tegevjuht Marianne Rosenfeld.
Päeva läbivaks teemaks on mesilaste tervise ja talvitumise probleemid. Kõrvalteemaks EML tegevuste tutvustamine juubeliaastal.
Kõik mesinikud, olenemata organisatsiooni kuuluvusest, on teretulnud. Osalemine on tasuta ja toimub EMLi omavahendite arvelt.
 
Täpsem info EMLi tegevjuhi telefonil 50 29 006 või e-kirjaga mesilaspere@gmail.com

Comments are closed.