Eesti Mesinike Liit kuulutab välja konkursi EML tegevjuhi ametikohale, osalise tööajaga (0,8 kohta).
 
 
Tegevjuhi põhiülesanneteks on:

 • liikmeskonnaga suhtlemine ning liikmeregistri haldus
 • liikmeskonna ühishuvide eest seismine suhtluses erinevate ametkondadega ning partneritega
 • juhatuse töö toetamine ning otsuste täideviimine koostöös juhatusega
 • valdkonda puudutava info koondamine ja süstematiseerimine
 • õppepäevade ning koolituste organiseerimine ning koolitajate võrgustiku arendamine
 • EML tegevuse tutvustamine, reklaamimine , s.h. sotsiaalmeedia ning liikmelistide haldus
 • kontoritöö igapäevaste tegevuste juhtimine
 •  
  Tegevjuhilt ootame:

 • võõrkeele oskust suhtlustasemel (inglise, vene)
 • head arvuti- ning emakeeleoskust
 • korrektsust ning kohusetundlikkust
 • initsiatiivi EML arendustegevuste edasiviimisel
 • soovitavalt kogemust turundus/kommunikatsioonivaldkonnas
 •  
  CV ja motivatsioonikiri saata aadressile info@mesinikeliit.ee,
  hiljemalt 20.aprilliks 2020.
  Kandidaadi sobivuse korral toimub töölepingu sõlmimine lähtuvalt praegu vabariigis kehtiva eriolukorra lõppemisest.

  Comments are closed.