Konkurss tegevjuhi ametikohale

MTÜ Eesti Mesinike Liit kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale
 
Eesti Mesinike Liit on Eestis mesinikke, mesindusseltse ja ühendusi liitev suurim mittetulundusühing, millel on 2018 aasta 1 juuli seisuga 606 liiget.
Liidu tegevuse eesmärgiks on mesinike ühishuvide eest seismine. Mesinduse kui looduslähedase tegevusala või harrastuse tutvustamine ja populariseerimine ning võimalikult soodsate mesindusalaste tingimuste loomine.
Oma eesmärkide täitmiseks teeb EML koostööd ministeeriumite ja teiste riigiasutustega, omavalitsustega,
teiste MTÜ-dega; osaleb erinevates töögruppides, viib läbi projekte, korraldab koolitusi ja seminare.
 
Tegevjuhi põhiülesanneteks on:

 • liikmeskonnaga suhtlemine ning liikmeteregistri haldus
 • liikmeskonna ühishuvide eest seismine suhtluses erinevate ametkondadega ning partneritega
 • juhatuse töö toetamine ning otsuste täideviimine koostöös juhatusega
 • valdkonda puudutava info koondamine ja süstematiseerimine
 • õppepäevade ning koolituste organiseerimine ning koolitajate võrgustiku arendamine
 • EML tegevuse tutvustamine, reklaamimine, s.h. sotsiaalmeedia ning kodulehe haldus
 • kontoritöö igapäevaste tegevuste juhtimine
 •  
  Nõudmised kandidaadile:

 • kesk- või kõrgharidus ja soovitavalt baasteadmised mesindusest
 • eesti keele valdamine heal tasemel kõnes ja kirjas
 • arvuti kasutamise oskus vähemalt tekstitöötluse ja tabelarvutuse tasemel
 • usaldusväärsus, hoolikus ja iseseisvus
 • hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus
 •  
   
  Tööaeg: täistööaeg, tööle asumise aeg kokkuleppel
  Asukoht: J. Vilmsi 53g, Tallinn
  Kontaktisik: Rea Raus
  Lisainfo telefonil: 569 32 008
  Kandideerimiseks saada palun 14.septembriks 2018 oma elulookirjeldus koos visiooniga EML arengust (maks. 2 A4) e-posti aadressile info@mesinikeliit.ee

  Comments are closed.