Huvi EML üldkoosolekul osalemise vastu on olnud tagasihoidlik. Juhatus on saanud mitmeid kirju EML liikmetelt, kes juhtides tähelepanu COVID-riskile on teatanud oma mitteosalemisest ja soovitanud üldkoosoleku edasi lükata.
 
Oma erakorralisel koosolekul 8.novembril arutas juhatus tekkinud olukorda ning erinevate variantide kaalumise tulemusena ja tuginedes Liidu liikmete ettepanekutele, otsustas lükata 13.novembrile kavandatud üldkoosolek edasi 2022.a. märtsikuusse.
EML juhatus vabandab selle sunnitud otsuse pärast ja loodab kõigi liikmete mõistvat suhtumist.
 
EML sügisese üldkoosoleku üks teemasid on olnud järgmise aasta liikmemaksu määra ja tasumise tähtaja kinnitamine, mis tuleb seekord otsustada veebihääletuse vormis.
EML liikmemaks on olnud 40.- € juba alates 2017 aastast, samas on mitmed kululiigid (ruumide rent, Mesinik-ajakirja trüki-ja postikulud, sidekulud jt.) selle perioodi jooksul oluliselt kasvanud. Et tagada EML tegevuse piisav rahastatus, on mitmed liikmed soovitanud tõsta EML liikmemaksu määraks 2022.a. 50.- €, mõned ka 60.- €.
Liikmemaksu määramise vajadusega seoses teeb EML juhatus ettepaneku otsustada EML 2022.a. liikmemaks veebihääletuse teel EML veebilehel esitatud vormi kohaselt. Paneme EML 2022.a. liikmemaksu määra hääletamisele summas kas 40.- €, 50.- € või 60.- €. Ühtlasi palume valida liikmemaksu tasumise tähtajaks kas 15.veebruar või 15.märts 2022.a. Hääletustulemused teatame EML liikmetele detsembrikuus ilmuvas Mesinik-ajakirjas ja veebis mesinikeliit.ee.
Soovime EML liikmetele rahulikku sügis-talvist puhkeperioodi aktiivsest mesindusest. Püsigem terved!
EML juhatus

Comments are closed.