EML üldkoosolek 29.10.2016

29.oktoobril 2016 toimus EML sügisene üldkoosolek Rakveres. Osales 62 liiget.
Üldkoosoleku juhatajaks valiti Ülo Lippa ja protokollijaks Ulvi Ajalik.

Päevakorras oli ülevaade jooksva aasta tegevustest, uue aasta plaanidest ja sellega seonduvast eelarvest. Nendest päevakorrapunktidest tegi ülevaate tegevjuht Marianne Rosenfeld.

Kõige suurem diskussioon tekkis liikmemaksu arutelu juures. Kuid liikmed said aru, et kulutused on aastatega suurenenud ja nõustusid juhatuse ettepanekuga: kinnitada liikmemaksu suuruseks 40.-eurot aastas ja seenioritele, kel 01.01.2017 on täitunud vähemalt 75 eluaasta, neile 20.-eurot aastas. Uus liikmemaks kinnitati 61 poolt ja 1 erapooletu häälega. Loomulikult on oodatud alati suuremad pakkumised, kinnitatud liikmemaks on miinimumsummaks. Ka käesoleval aastal on liikmete sponsorlus (s.t. lisaks liikmemaksule) olnud rohkem kui 1000.-eurot, suur tänu Teile!

Päevakorras oli ka punkt, millega arvati liikmeskonnast välja 21 liiget. Põhjus: pikaajaline liikmemaksu võlgnevus ja mittereageerimine meeldetuletuskirjadele.

Lisaks otsust vajavatele punktidele andis juhatuse esimees Aleksander Kilk ülevaate EMLi algatusest Eesti mesinduse arengukava 2017-2020 koostamisel ja tutvustas töö käiku.

EML liikmed näevad protokolli koos päevakorrapunktides käsitletavate teemadega liikmetele mõeldud lehe osas.

Järgmine üldkoosolek toimub kevadel, 25. Märtsil 2017.

Kokkuvõtte koostas
Marianne Rosenfeld – tegevjuht

Comments are closed.