Euroopa Mesilaste Toetusühing seab oma eesmärgiks Euroopa Liidus toodetud ausa mee ning ühtlasi EL mesinduse ja mesilaste kaitsmise võitluses mee võltsimisega. Hinnanguliselt voolab Euroopasse igal aastal 80-100 tuhat tonni võltsmett. Tarbijatel ei ole enamasti võimalik võltsitud mett tuvastada, kuna nii toodete märgistamisel kui päritolu tõendavate dokumentide osas esineb massiivseid võltsimisi. Laborid ei suuda tuvastada mee võltsimiste ulatust ega mee märgistusel päritolumaade võltsinguid. Seetõttu tuleb karmistada erinevaid järelvalvemeetmeid, mis kontrollivad kogu mee tarneahelat.
Euroopa Mesilaste Toetusühing kavatseb välja töötada EL mesinike toodetud mee märgistamiseks kaubamärgi, mille kasutamise tingimused on rangelt kontrollitavad. See peab võimaldama tarbijatele kindlust, et nende ostetud toode ikka tõepoolest on kvaliteetne mesi ning et see on mesi just sellelt tootjalt ja sellest EL piirkonnast, mida mee märgistus väidab.
Koostöös mitmete riikide mesinike organisatsioonidega oleme veendunud, et ausa mee kaitsmine on oluline prioriteet ning toob kasu nii mesinikele ja mesindusettevõtjatele, tarbijatele kui ka meie mesilastele. Seetõttu peab Eesti Mesinike Liit vajalikuks ühineda üle-Euroopalise algatusega meeturu korrastamiseks.
Seisame ühiselt ausa mee eest!
Teie EML

Comments are closed.