Tunnustamine

Eesti mesinikud on igal aastal alates 1998. aastast valinud endi hulgast Aasta Mesiniku. Kandidaatide hindamise mõõdupuuks on olnud mesiniku hea kutsealane tase ja erialased teadmised, aga samuti valmidus neid teadmisi teistega jagada. Heal tasemel mesinikule on iseloomulik ka erialane uudishimu ja enesetäiendamise soov – see on nagu pärm uute teadmiste kääritamiseks. Mesiniku erialastele järeleproovitud oskustele ja teadmistele annab üha parema küpsuse pikaajaline mesinikutöö kogemus.
Teise olulise küljena on Aasta Mesiniku valimisel hinnatud kandidaatide panust Eesti mesinduse, Eesti Mesinike Liidu või kohaliku mesindusseltsi tegevuse edendamisse. Aasta Mesinike tegevuse nähtav jälg paistab ka sellest, kuidas nad on suutnud tegutseda teiste mesinike kasuks või laiemalt Eesti mesindusele kasu tuues. See võib väljenduda piirkondliku mesinike seltsi või EML kaudu mesindusala arendustegevuse, mesindusürituste, õppepäevade või kursuste ja seltsielu korraldamises. Aga see tegevus võib saada nähtavaks ka mesindust tutvustavate ja populariseerivate kirjatükkide, raamatute või raadio-TV-esinemiste kaudu.
Tunnustusena antakse Aasta Mesinikuks valitule Eesti Mesinike Liidu poolt Olustvere klaasikunstnike valmistatud spetsiaalne klaaskell ja Eesti Mesinike Liidu aukiri. Lisaks on järgmise aasta Mesinik-ajakirja veergudel koht Aasta Mesiniku eluliste ja õpetlike kirjatükkide avaldamiseks.

2023 aasta kevadkoosolekul anti Eesti Mesinike Liidu auliikme tunnustus Olvi ja Jüri Lugusele.

31 oktoobril 2015 toimunud mesinike sügispäevadel tunnustati auliikme vääriliseks EML asutaja ning kauaaegne juht Aleksander Kilk.

23.novembril 2013 toimunud mesinike sügispäevadel tunnustati 3 kauaaegset liiget auliikme staatusega.
Eesti Mesinike Liidu esimesed auliikmed on Antu Rohtla Viljandimaalt , Mait ja Aime Mardla Lääne-Virumaalt.


Aasta mesinikud läbi aegade

 • Aasta Mesinik 2022 – Risto Raimets
 • Aasta Mesinik 2021 – Valmar Lutsar
 • Aasta Mesinik 2020 – Andres Tamla
 • Aasta Mesinik 2019 – Rein Männiste
 • Aasta Mesinik 2018 – Eston Loos
 • Aasta Mesinik 2017 – Ülo Lippa
 • Aasta Mesinik 2016 – Erki Naumanis
 • Aasta Mesinik 2015 – August Rapp
 • Aasta Mesinik 2014 – Maire Valtin
 • Aasta Mesinik 2013 – Ardi Asten
 • Aasta Mesinik 2012 – Olvi ja Jüri Lugus
 • Aasta Mesinik 2011 – Uku Pihlak
 • Aasta Mesinik 2010 – Aimar Lauge
 • Aasta Mesinik 2009 – Marje ja Jaak Riis
 • Aasta Mesinik 2008 – Jaanus Tull
 • Aasta Mesinik 2007 – Ülle ja Vahur Talimaa
 • Aasta Mesinik 2006 – Maire Valtin
 • Aasta Mesinik 2005 – Aleksander Kilk
 • Aasta Mesinik 2004 – Mati Haabel
 • Aasta Mesinik 2003 – Antu Rohtla
 • Aasta Mesinik 2002 – Eha Metsallik
 • Aasta Mesinik 2001 – Evi Sõstramäe
 • Aasta Mesinik 2000 – Mai Endla
 • Aasta Mesinik 1999 – Lembit Ellamaa
 • Aasta Mesinik 1998 – Mait Mardla