Töögrupid

Eesti Mesinike Liidu juures töötavad järgmised töögrupid. Töögrupp  teeb ettepanekuid konkreetse valdkonna arendamiseks ning selle tööst võib osa võtta iga huvitatud EML liige.
Käesoleval ajal töötavad EML juures järgmised töögrupid:

  1. Mesilashaiguste töögruppi juhib Aado Oherd, töös osalevad Antu Rohtla, Arvi Raie ja Hagbard Räis. Töögrupi esimene kohtumine Põllumajandusministeeriumi, VTA ja teiste mesindusorganisatsioonide esindajatega toimus 3-ndal märtsil 2015. Kohtumise memo saab lugeda siit.
  2. Taimekaitse töögruppi juhib Aleksander Kilk, töös osalevad Antu Rohtla, Maire Valtin ja Ingo Põder. Töögrupi esimene kohtumine Põllumajandusministeeriumi, Põllumajandusameti, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja teiste mesindusorganisatsioonide esindajatega toimus 4-ndal märtsil 2015. Arutelu kokkuvõtet saab lugeda siit.
  3. Mesilaspere toetuse töögruppi juhib Ülo Lippa, töös osalevad Erki Naumanis ning Jaan Pitsi. Kohtumine ministeeriumis leidis aset 11-ndal mail. Lühikokkuvõte asub siin ning enamikku ministeeriumile esitatud faile saab vaadata siit.
  4. Mahemesinduse töögruppi juhib Aivo Sildnik. Kohtumine ministeeriumis leidis aset 17 märtsil, memo paneme üles kohe kui laekub.
  5. Mesinduse arengukava töögruppi juhib Aleksander Kilk, liikmed Erki Naumanis, Anna Aunap, Antu Rohtla, Maire Valtin, Andres Tamla, Ain Seeder ja Marianne Rosenfeld.
  6. Mee kvaliteedi töögruppi juhib Anna Aunap, töös osalevad Astrid Oolberg, Marianne Rosenfeld ja Katrin Linask.
  7. Mesinduseprogrammi koostamise töögruppi juhib Aleksander Kilk, töös osalevad Ain Seeder ja Aivar Raudmets.
  8. Innovatsiooni klastri töögruppi juhib Marianne Rosenfeld, oodatud liituma mesinik-ettevõtjad, kuna see on peamiselt suunatud ettevõtlusele, huvilistel palun ühendust võtta töögrupi juhiga.