Eesti Mesinike Liit

eml_logo

Eesti Mesinike Liit (lühendatult EML) on Eestis mesinikke, mesindusseltse ja ühendusi liitev suurim mittetulundusühing, millel on 2020 aasta 1 jaanuari seisuga 560 liiget. EML on asutatud 1992. a., kuid loeb ennast 1902. a. asutatud Eesti Mesilaste Pidajate Seltsi tegevuse jätkajaks.

 
EML tegevuse peamised eesmärgid

 • Eesti mesinduse koordineeritud arendamine ja mesindusele ning oma liikmetele-mesinikele võimalikult soodsate mesindusalaste tingimuste loomine
 • mesinduse kui looduslähedase tegevusala või harrastuse tutvustamine ja populariseerimine
 • mesinike esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides

 
EML põhilised tegevussuunad

 • vabariigi tasemel mesindusalaste probleemide tõstatamine ja avalikustamine
 • osalemine mesindusala kesksete vabariiklike ja piirkondlike arendusküsimuste arutamises ja lahendamises
 • arvamuste ja ettepanekute esitamine mesindusalaste seadusaktide, juhendite, määruste ja muude normdokumentide projektide kohta
 • mesindusala nõustamise, loengute, õppuste, konverentside, näituste, messide ja teiste ürituste korraldamine
 • mesinike erialase täiendõppe ja väljaõppe korraldamine või nõustamine
 • mesindusalase arendus- ja aretustegevuse ning uuringute nõustamine ja koordineerimine
 • mesindusalaste trükiste ja muude teabematerjalide väljaandmine ja levitamine (sh ajalehe “Mesinik” väljaandmine)
 • sidemete ja koostöö loomine ning arendamine välisriikide ja rahvusvaheliste mesinike organisatsioonidega
 • EML 2013 – 2020 aastate arengukava vaata siit.

 
EML-il on alates 26.04.2016 koolitustele majandustegevusteade nr.14507, mis loob eeldused tulumaksu tagastusele.
 
EML põhikiri
 
Mittetulundusühingu Eesti Mesinike Liit põhikiri on kinnitatud 01.02. 1992.aastal sõlmitud asutamislepinguga ja viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega üldkoosoleku otsusega 28.märtsil 2015.aastal. Põhikirja hetkel kehtiva versiooni saate vaadata siit.
 
Liikmelisus teistes organisatsioonides
 
Eesti Mesinike Liit on Apimondia, Põhja- ja Baltimaade mesindusnõukogu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige ning Töötukassa, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja OÜ ELVES koostööpartner.