Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek toimus 28. märtsil

28. märtsil 2015. aastal toimus Eesti Mesinike Liidu traditsiooniline kevadine üldkoosolek. Toimumiskohaks oli valitud Albu Rahvamaja Järvamaal. Sel korral oli koosolek seotud ka uue juhatuse valimisega, sest eelmise juhatuse volituste aeg lõppes.
Üldkoosolek otsustas, et uus valitav juhatus on 5-liikmeline ja nende volituste aeg on 3 aastat, kuni 29.03.2018.
Juhatuse liikmeteks valiti Aleksander Kilk, Andres Tamla (olid juhatuses ka eelmine koosseis), Aado Oherd ja Ülo Lippa (olid eelmisel perioodil revisjonikomisjoni liikmed) ja Katrin Linask (tuntud kui „Mesinik“-toimetaja).
Vastavalt üldkoosolekul kinnitatud põhikirja muudatusele valitakse juhatuse esimees juhatuse liikmete hulgast esimesel töökoosolekul, mis toimub 07.aprillil.
Revisjonikomisjon valiti 3-liikmelisena ja volituste aeg 3 aastat. Uued revidendid on Ain Seeder Jõgevamaalt, Erki Naumanis Tallinnast ja Ulvi Ajalik Põlvamaalt.
Üldkoosolek kinnitas 2014.aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti. Samuti kuulati ära planeeritavad tegevused 2015-2016.aastaks.
Võeti vastu juriidiliste isikute liitumise kord. Kuulati ülevaadet liikmeskonnast (hetkeseis 555 liiget), liikmemaksude laekumistest ja võlgnevustest. Võei vastu otsus, mis puudutas otseselt liikmeid, kel ei ole liikmemaks tähtaegselt tasutud.
Üldkoosoleku protokoll koos lisadega avalikustatakse liikmetele täies mahus peale allkirjastamist kodulehel liikmetele mõeldud osas.

Marianne Rosenfeld
EML tegevjuht

Comments are closed.