Hea mesinik!
Eesti mesindussektori hetkeseisust ja olukorrast ülevaate saamiseks on mesindusorganisatsioonide ja Maaeluministeeriumi koostöös algatatud küsitlus, mille viib läbi Eesti Konjunktuuriinstituut. See uuring peab andma nii ülevaate praegusest olukorrast mesindussektoris kui ka muutustest võrreldes eelmise samasuguse uuringu tulemustega 3 aastat tagasi, milles Sa loodetavasti osalesid. Selle uuringulise küsitluse kokkuvõtlikud tulemused on aluseks mesindussektori edasise arendamise ja toetusmeetmete planeerimisel Eestis ning vastavate tegevuskavade koostamisel.
Uuring põhineb mesinike küsitlusel, kus tuleb vastata koostatud küsimustikule. Mida rohkem on uuringus osalevaid mesinikke ja küsimustikule vastajaid, seda täpsemad ja üldistatavamad tulemused Eesti mesinduse kohta saadakse. Palume ka Sinul osaleda selles uuringus ja vastata küsimustikule, täites ankeedi sellel lingil või allpool olevas aknas.
Uuringu küsimustikule vastuste kogumisega ja analüüsimisega on kiire, sellepärast palume vastata ankeedile hiljemalt 14.detsembriks. Ankeedis esitatud vastused on konfidentsiaalsed, neid analüüsitakse ja kasutatakse aruandes üldistatult koos kõigi teiste vastanute poolt esitatud andmetega.
Suur tänu Sulle osalemast uuringus nii Sinu enda kui mesindussektori ühise kasu nimel!
EML juhatus
 

Comments are closed.