Eesti Maaülikooli uuring tolmeldamise teemal

Selle üle-euroopalise uurimistöö eesmärgiks on selgitada, missuguste kultuur- ja muude õitsvate taimede juurde ja miks mesinikud eelistavad oma tarud paigutada. Uuringu tulemused annavad tegutsemistarkust edaspidises maaelu arendamises ja juhtimises, samuti on need materjalid vajalikud ka üle-euroopaliste otsuste tegemisel. Seda uuringut finantseerib EL SUPER-B programm ja juhib Reading’i Ülikool (Suurbritannia), kelle eestvedamisel antud küsimustik on koostatud ja hiljem ka analüüsitakse. Kogu informatsiooni hoitakse rangelt konfidentsiaalselt ja ükski neist küsimustest ei võimalda Teid mingilgi moel identifitseerida. Samuti on võimalus enne avaldamist oma sisestatud andmed uuringust välja võtta. Vastuseid säilitatakse maksimaalselt 5 aastat ja ei edastata kolmandatele osapooltele.


Comments are closed.