Eesti Põllumajanduse Aastanäituse uus tulija on mesindusseminar, mis on suunatud maaelu, põllumajanduse ja aianduse esindajatele või huvilistele, samuti ka mesinikele.
Seminaril räägitakse mesilastest, kimalastest ja teistest putuktolmeldajatest põllumajanduses ning sellest, kuidas nende kasulikule tegevusele kaasa aidata. Antakse ülevaade taimekaitsevahendite mõjust tolmeldajatele ja tutvustatakse usaldusmesinike süsteemi.
 
Toimumise aeg: 12. oktoobril 2023 kell 10.00-14.30 Jakob Hurda saal (ERMi B-osa)
Ülekanne on järelvaadatav video.saundland.ee
Kava:

 • Keskkonnasaaste mesitarudes – projekti INSIGNIA-EU tulemuste põhjal. EUROBEE konverentsi tutvustus. Risto Raimets, EMÜ teadur, taimetervise õppetool
 • Eesti looduslikud mesilased ja nende osa tolmeldamises. Reet Karise, EMÜ kaasprofessor, taimetervise õppetool
 • Mee kvaliteet. Anna Aunap, Eesti Keskkonna Uuringute Keskus OÜ
 • Linnamesindus. Erki Naumanis, Tallinna Mesinike Selts
 • Mesilase sõbralik põllumajandus. Jaan Liira, TÜ taimeökoloogia kaasprofessor
 • Miks mesilane on targem, kui inimene!? Olav Kreen, OÜ Rabivere Farm, EPKK juhatuse liige
 • Apiteraapia. Astrid Oolberg, Eesti Mesinike Liidu liige
 • Usaldusmesinkud, nende roll mesinduses. Hagbard Räis, Usaldusmesinike koordinaator, Eesti Mesinike Liit
 • Mahemesindus. Raimo Mihkelson, Aasa Mesi OÜ
 •  
  Osalemiseks on vajalik registreerumine alloleval vormil või sellel lingil.
   
  Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.
  Lisainfo Aado Oherd

  Alates pühapäevast, 1. maist saab taas taotleda mesilaspere toetust. Taotlusi võetakse e-PRIA kaudu vastu kuni 16. maini.
   
  Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.
  PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb: „Käesoleval aastal on muutunud mesilate ning mesilasperede registreerimise tähtajad. Palume taotlejatel väga tähelepanelikult jälgida, et mesilad ning mesilaspered oleksid põllumajandusloomade registrile teavitatud õigeaegselt. Sel juhul kulgeb taotluse esitamine kiiresti ning probleemideta.“
  Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Toetust saab taotleda mesilaspere kohta, keda taotleja 30. aprilli 2022. a seisuga registri andmetel pidas ning kelle pidamisest ta teavitab registrit hiljemalt 5. maiks 2022. a. Kui mesilasperede arv on registrile teada antud 31.12.2021 või hiljem ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea.
  Kui mesila ning mesilaspered on registrisse kantud, tuleb kindlasti esitada ka mesilaspere toetuse taotlus. Taotlusi võetakse vastu 16. maini. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana.
  2022. aastal on riigieelarvest makstava toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2022. a.
  Taotlejad saavad abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679

  Hea mesinik!
  Eesti mesindussektori hetkeseisust ja olukorrast ülevaate saamiseks on mesindusorganisatsioonide ja Maaeluministeeriumi koostöös algatatud küsitlus, mille viib läbi Eesti Konjunktuuriinstituut. See uuring peab andma nii ülevaate praegusest olukorrast mesindussektoris kui ka muutustest võrreldes eelmise samasuguse uuringu tulemustega 3 aastat tagasi, milles Sa loodetavasti osalesid. Selle uuringulise küsitluse kokkuvõtlikud tulemused on aluseks mesindussektori edasise arendamise ja toetusmeetmete planeerimisel Eestis ning vastavate tegevuskavade koostamisel.
  Uuring põhineb mesinike küsitlusel, kus tuleb vastata koostatud küsimustikule. Mida rohkem on uuringus osalevaid mesinikke ja küsimustikule vastajaid, seda täpsemad ja üldistatavamad tulemused Eesti mesinduse kohta saadakse. Palume ka Sinul osaleda selles uuringus ja vastata küsimustikule, täites ankeedi sellel lingil või allpool olevas aknas.
  Uuringu küsimustikule vastuste kogumisega ja analüüsimisega on kiire, sellepärast palume vastata ankeedile hiljemalt 14.detsembriks. Ankeedis esitatud vastused on konfidentsiaalsed, neid analüüsitakse ja kasutatakse aruandes üldistatult koos kõigi teiste vastanute poolt esitatud andmetega.
  Suur tänu Sulle osalemast uuringus nii Sinu enda kui mesindussektori ühise kasu nimel!
  EML juhatus
   

  Eesti Mesinike Liidu pop-up näitus tiirutab jaanuarist maikuuni 2021 ringi Eesti suurimates kaubanduskeskustes, tuues endaga kaasa mõtteainet keskkonna tervise ning mesilaste ja inimeste osa üle selles. Näitus koosneb kolmest portatiivsest seinast, mis pakuvad nii teksti, pilti, videot kui ka interaktiivset tegevust. Unustatud pole ka lapsi, neile on näitusel mitu mesilasteemalist mängu. Näituse üks tõmbenumbreid on nn mesitaru – spetsiaalne „telk“, kus saab kuulda mesitarule omaseid hääli, tunda tarulõhnu, vaadata mesilasi ekraanil toimetamas ning omal nahal tunda, mis tunne võiks olla mesitaru sees.

  Näitus on avatud:

 • Tallinna Ülemiste keskus (29.01–18.02)
 • Tartu Lõunakeskus (19.02–11.03)
 • Pärnu Kaubamajakas (12.03–01.04)
 • Rakvere Põhjakeskus (02.04–22.04)
 • Narva Astri keskus (23.04–13.05)
 • Tallinna T1 (14.05–04.06)
 •  
  Võimalik tulla keskustesse mett müüma!
  EML soovib kaasata näituse tutvustajateks ja eksponaatide turvajateks mesinikke eelkõige EML liikmete hulgast, aga piisava huvi korral ka väljastpoolt EML liikmeskonda. Kaasatud mesinikud tutvustaksid näitusel ka mett ja teisi mesindussaadusi ning saaksid võimaluse pakkuda neid ka müügiks.
  Huvilistel palun ühendust võtta – Andres Tamla +372 56501056 või andres@mesinikeliit.ee

  Alanud on mesilaspere toetuse taotluste vastuvõtt! Taotlusi saate PRIAle esitada 1.-17. maini!
  Pärast 17. maid esitatud taotlust menetlusse ei võeta.
   
  NB! Meelespea mesilaspere toetuse taotlemisel:
  Mesilasperede arv 1. mai 2021. a seisuga tuleb põllumajandusloomade registrile teada anda perioodil 1.–17. mai 2021. a.
  Kui mesilasperede arv on registrile teada antud, tuleb e-PRIA kaudu perioodil 1. –17. mai 2021. a esitada PRIAle mesilaspere toetuse taotlus. Toetust saab taotleda ainult nende mesilasperede kohta, kelle tegevuskoht on registrisse kantud hiljemalt 1. mail 2021. a. Pärast mesilaspere toetuse taotluse esitamist veendu, et taotlus on PRIAle esitatud. Selleks kontrolli, kas toetustaotlusel on olemas registreerimise number. Vajadusel küsi abi pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
  Mesilaspere toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA kaudu. e-PRIAsse sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenuse kaudu, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades Smart-IDd.
  Alates 2021. aasta 1. märtsist ei ole võimalik sisse logida panga paroolide abil!
   
  Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja teenuseid kasutada, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.
   
  Pärast e-PRIAsse sisselogimist valige, keda soovite edasistes toimingutes esindada.
  Kui Teie andmed PRIA kliendiregistris on muutunud, palume need üle vaadata, kasutades e-PRIA teenust “Kliendi andmed”.
   
  Mesilasperede arvu saab teatada e-PRIA teenuses “Mesilasperede arvu teatamine” (Registrid -> Alusta uut taotlust -> Mesilasperede arvu teatamine).
   
  Mesilaspere toetuse taotluse leiate e-PRIA avalehelt teenuses “Taotlemine” nupu “Esita toetustaotlus” alt. Avanevast rippmenüüst tuleb valida “Mesilaspere toetus”.
   
  Volituste andmine kõigi e-PRIA teenuste kasutamiseks toimub e-PRIA teenuses “Esindusõigused ja volitused”. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, saab esindajat määrata ka PRIA poolt välja töötatud soovituslikul vormil “Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga”. Kui soovitakse anda piirangutega volitus, tuleb täita lisaks ka “Volikirja vormi lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine”. Volikirja vormid ja lisainfo leiate kodulehelt Registrite menüü all asuvalt lehelt Esindusõigused ja volitused.
   
  Erandina (kui ei ole võimalik volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult või paberil) saab pindalatoetuse volitusi taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Kui taotlejal ei ole arvutit, aga ta soovib toetust taotleda, saab ta enda eest taotlusi esitama volitada usaldusväärset isikut, pöördudes PRIA poole registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

  COVID-19 viiruse leviku ulatusest tulenevalt avatakse PRIA maakondlikud teenindusbürood klientidele 10. mail. Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA kodulehel avaldatud infoga ja kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse esitamiseks kas meie kodulehe kaudu aadressil https://web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse. Küsimuste korral palume helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus mõne lähedase abiga, sest viiruse leviku ulatusest tulenevalt ei ole PRIAl võimalust teenindusbüroosid hoida avatuna kogu taotlusperioodi jooksul ja me ei saa teid abistada sellises mahus nagu eelnevatel aastatel.
   
  Kust saab abi?
  e-PRIA taotluste esitamiseks vajaliku tasuta juhendamisteenuse saamiseks on võimalik pöörduda konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus. Täpsema info ja teenuse osutajate nimekirja leiate sihtasutuse kodulehelt.
  Vajadusel saate helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
   
  Maakondlike teenindusbüroode kontaktid:
  Harjumaa – 639 1640
  Hiiumaa – 463 6667
  Ida-Virumaa – 336 6767
  Järvamaa – 385 9901
  Jõgevamaa – 776 2811
  Lääne-Virumaa – 326 4640
  Läänemaa – 472 2040
  Pärnumaa – 449 9081
  Põlvamaa – 799 9380
  Raplamaa – 489 0241
  Saaremaa – 453 0491
  Tartumaa – 737 7680
  Valgamaa – 766 0001
  Viljandimaa – 434 2252
  Võrumaa – 782 1833
   
  Lisainfo:
  PRIA koduleht: www.pria.ee
  Registrite osakonna infotelefon: 731 2311
  Pindala- ja loomatoetuste infotelefon: 737 7679
  e-posti aadress: info@pria.ee


  RITA ForBee konverents 2021 “Aidates Eesti tolmeldajaid”
  toimub 21. jaanuaril 2021 Tartu Dorpati konverentsikeskuse „Struve“ saalis.
  Antud konverentsi eesmärgiks on tutvustada „RITA ForBee“ projektiga seotud tulemusi ja anda ülevaade edasistest uuringusuundadest.

  Projekti tutvustav kodulehekülg.

  Konverentsi põhifookuseks on tutvustada erinevate (stressi)faktorite (koos)mõjusid tolmeldajatele. Käsitletakse teemasid alates maastiku muutuste mõjudest kuni pestitsiidide ja haiguste koosmõjudeni. Kuna antud konverentsi üheks eesmärgiks luua ühine arutelu erinevate osapoolte vahel, siis on kutsutud esinema erinevate huvigruppide esindajad. NB! Kõigil kuulajatel on võimalus osaleda konverentsil veebiülekande vahendusel. Esinejatel palume võimalusel kohale tulla.

  Konverentsil osalemine on kõigile tasuta.

  Konverentsi moderaatorid: Risto Raimets; Reet Karise; Marika Mänd

  Koostöös Venemaa rahvusliku Mesinike Liiduga ja kohaliku organiseerimiskomiteega on otsustatud loobuda 2021 aastal Apimondia 47. kongressi korraldamisest lükates seoses reisimisvõimaluste piiratusega COVID-19 olukorras selle aasta võrra edasi.
  Esialgsete plaanide kohaselt on uus toimumise aeg 2022 augustis-septembris.
   
  https://apimondia2021.com