VIII Karksi-Nuia Meefestival 04. – 05. septembril

Harjumuspäraseks ja kogukonna poolt oodatud meefestival saab tänavu läbi viidud 8-ndat korda 4. – 5. septembril 2015. See pakub külastajatele kindlasti midagi uut, tutvustab ühtlasi Mulgimaad ning Karksi valda.

Kontsertprogramm „Tänu ja valgus“ kell 19.00 Karksi Ordulinnuses Eestis ainulaadse viltuse torniga Karksi Peetri kiriku juures.
* Etendub muinaslugu koos „August Kitzbergiga“, kirikus toimub kontsert.
* Süüdatakse tuleskulptuurid ja lõkked külavanemate ja korraldajate poolt šamaanitrummi saatel.
Programm on seotud teemaga pärimus- ja talukultuur; teavitame inimesi paikkonna vanadest rahva- kommetest läbi meeldejäävate tegevuste.

05. septembril kell 9.00 toimub meefestivali avamine Karksi-Nuia Kultuurikeskuses

Päeva jooksul: Mee- ja kohalike toodete degusteerimine ja müük. Uudisena „ Omaküpsetatud leib ja koduvein laual“. Mesindusloengud. Laadamelu. Heategevusloterii ja meelelahutusprogrammid,
avatud mitmed näitused, õpitubades toimuvad tegelused täiskasvanute ja lastega.
Festival jätkub kontsertprogrammiga ka laupäeval.
Meelelahutusprogrammides esinevad külalised Tõrvast, Kaarlist, Mõisakülast, ansambel „Seelikukütid“, Setumaalt ansambel „Kiiora“, Heino Sõna, Väino Ero ja teised üllatusesinejad. Laste tegevused toimuvad raamatukogus. Kõiki huvilisi sõidutab Mesimummudega rong

Tule ja sõida koos meiega mugavustega bussiga festivali melu nautlema.

Tallinnast, Harjumaalt ja Raplamaalt on võimalik minna festivalile ühiselt organiseeritud bussiga ja veel täiendava programmiga. See sisaldab ilusa ilma korral kalepurjekaga sõitu Võrtsjärvel, angerjasupi ja suitsulatika söömist, majutust mugavas turismitalus 2-kohalises toas koos hommikusöögiga. Juhul, kui ilmataat meid alt veab, siis purjekaga järve peale ei lähe, aga Valma külas ootab meid ikka angerjasupp ja suitsukala ning festivali väsimust aitab leevendada mõnus säng turismitalus.
Buss sõidab marsruudil Tallinn- Jüri alevik – Rapla – Türi-Karksi.
Tallinna Bussijaamast väljub buss reedel, 04. septembril kell 10.00. Tagasi Tallinna jõuame laupäeval orienteeruvalt kell 20.00.
Osalustasu alates 65.-eurot. Tasutakse eelnevalt väljastatud arve alusel.

Täpsem info telefonil 5029006 (Marianne Rosenfeld) või e-kiri: mesilaspere@gmail.com


10.- 11.juulil 2015 toimusid traditsioonilised mesinike suvepäevad. Sel korral Olustveres ja väljasõiduga Kurgjale. Mesinike vabariiklikud teabepäevi korraldatakse juba mesindusprogrammi aegade algusest ja nüüd juba 3.-ndat suve järjest ka EMLi suvepäevad.
Reede hommikul ärgates oli kohe selge, et vihmast me sel päeval ei pääse. Ja nii ka juhtus, kuid see ei takistanud EMLi suvepäeva korraldamist. Viljandist tellitud buss vuras Olustverre ja kõik Kurgjale sõita soovijad leiti õnneks suurest pargist üles. Etteruttavalt ütlen kohe, et mina ise, mitte tundes väga hästi Olustvere parki ja oskamatusega ette näha vihma, panin esialgse kogunemiskohaga natukene viltu. Aga õnneks mesinikud olid mõistvad ja kõik soovijad said bussi ning sõit Kurgja poole algas vaid 10-minutilise hilinemisega. See oli tegelikult tingitud sellest, et üks registreerunud osaleja oli puudu ja ei vastanud ka meie telefonile.
Bussis algas kohe koolitus. Meie külalislektorid Rootsist, Mari-Ann ja Kjell-William Andersson tutvustasid Rootsi mesindust. Kurgjale kohale jõudes võttis meid vastu Talumuuseumi kohalik giid, kellelt saime palju huvitavat teada nii ajaloost kui tänapäeva toimetustest. Peale kosutavat lõunapausi oli aga mesinike päralt juba meie Ülle ja Vahur Talimaa. Ei heidutanud ka see, et vahepealne kuivem moment vaheldus jälle tugevama vihmahooga ja mesila sai ikka üle vaadatud. Samuti ka rohkem kui sajand vana meemaja koos seal asuva ajaloolise inventariga.
Kell käis aga armutult ja järjekordselt pidin mesinikud siiski „aja raamidesse suruma“ ja bussi suunama. Raske see oli, sest küsimusi Vahurile oleks jätkunud vihmasabinast hoolimata. Kuid me pidime jõudma õigeaegselt Olustverre tagasi, et kuulata soome mesilashaiguste spetsialisti Lassi Kaukko loengut.
Ja jõudiski kätte aeg, kui öömajale jääjatele olid ka toad jagatud ning aeg nautida suupisteid ja saunamõnusid. Ning mesinikel juttu jätkus kauemaks …. Kaugele üle kesköö ….
See aga ei seganud järgmisel hommikul reipalt üles tõusmast ja peale hommikusööki kohe kogunemast mesinike vabariikliku teabepäeva loengutele. Kõik loengud, mis olid päevakavas ettenähtud, toimusid ajalises täpsuses. Peale selle kogu päeva vältel elav mõttevahetus õues, raamatute ja inventaride ost, vahavahetus.
Laupäeval, 11. juulil toimus Meekoja avamine, mille Olustvere kool oli Euroopa Liidu rahastuse abiga vanasse hoonesse renoveerinud. Pidulikule lindi läbilõikamisele järgnes Olustvere kooli poolt kõigile osavõtjatele kohvilaid, kus kohvile lisaks pakuti maitsvat kringlit.
Meie müügiletil oli uudse kirjandusena müügil rootsi keelest tõlgitud „Mesilaste haigused, parasiidid ja kahjurid“, mis pakkus osalejatele suurt huvi ja rändas siis ostutehingu tulemusel nende kätte. Nüüd on seda võimalik soetada ka EML kontorist või posti teel. Loodame, et ka kohalike piirkondade seltside esindajad leiavad võimaluse oma liikmetele selle vajaliku raamatu kohaletoimetamiseks.

Lõppkokkuvõtteks – mesinikud suvepäevad läksid korda. Meeleolu oli kõigil hea ja mälestuseks oli võimalik soetada ka suvepäeva tass Olustvere pildiga.

Muljeid jagas Marianne Rosenfeld, EML tegevjuht

Ülevaade mesinike sügispäevadest

01.-02.novembril 2014 toimusid mesinikele traditsioonilised sügispäevad Jänedal.
See traditsioon on juba aastate tagune, kui mesinikud on oma kiired tööd lõpetanud ja kogenevad kokku, et vahetada kogemusi ja kuulata uudiseid ning nõuandeid. Tavapäraselt on selleks kohaks ikka ja jälle olnud Jäneda Maainfo Keskus ja toitlustajaks Musta Täku Tall.
Sel korral oli osalejaid kokku 159, neist ca 2/3 Eesti Mesinike Liidu liikmed. 70 inimest leidsid ka võimaluse, et jääda ööbima. Seeläbi pikendades omavahel vestluse aega, mis osadel ulatus kaugele üle südaöö. Teisel päeval koguneti jälle saali loenguid kuulama ja ööbijatele lisaks tuldi tagasi ka kodudest.
Laupäev algas kell 10.00 tegelikult vaid EML liikmetele üldkoosolekuga. Kaks tundi arutati töiselt organisatsiooni küsimusi ja kuulati tegevjuhi aruannet käesoleval aastal tehtust ning ettepanekuid järgmise aasta tegevuskavast. Kinnitati Eesti Mesinike Liidu arengukava aastateks 2015-2020 ja liikmemaks 2015.aastaks. Samuti leidis kinnitust, kuidas viia läbi kevadel toimuv aruande-valimiskoosolek.
Peale ühist lõunasööki koguneti jälle saali, et asuda hoolikalt kuulama erinevaid ettekandeid. Teabepäev algas Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe Aleksander Kilgi avasõnaga, kus pearõhk oli suunatud üleskutsele – erinevad mesindusorganisatsioonid rohkem koostööle. Seejärel juba tunnine mesindusprogrammi infotund, kus saadi ülevaade mesindusprogrammi tegevustest 2014-2015, meekvaliteedi analüüsi tulemustest, varroatoosi monitooringu- ja tõrjemeetodite tööst, mesilasperede arvukuse suurendamisest 2013-2014, nõustaja tööst, õppe- ja teabepäevadest ning rahvusvahelisest koostööst. Samuti tutvustati mesinikele võimalust oma töö lihtsustamiseks ehk kuidas on mesindustehnika ja –tehnoloogia arenenud.
Lisaks omadele oli kutsutud esinema ka külalislektorid. Henno Nurmsalu omanimelisest õigusbüroost rääkis põllumajandusõigusest mesilaste mürgitusjuhtumitega seoses. Tiiu Rand VTA peaspetsialistina tutvustas mee ja meesegude müügipakendi märgistamisest. Läti Mesinike Liidu esindajad andsid ülevaate mesinduse olukorrast Lätis. Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti tutvustas koos EML tegevjuhiga väikeste põllumajandusettevõtete toetuse saamise nõudeid, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda.
Sügispäevade esimene päev oli ka pidupäevalisem. Traditsiooniliselt valiti AASTA MESINIK. Sel korral natukene teistmoodi kui tavaliselt. Kandidaadid olid eelnevalt üles seatud ja hääletamine ei toimunud enam käetõstmisega. Kandidaate oli 8: Aado Oherd, Anna Aunap, Maire Valtin, Leili Nael, Tõnu Hiiemäe, perekond Taal, Ants Tiirmaa, Rasmus Lepik. Peale nende tutvustust slaidivaatelt jagati välja hääletussedelid nimedega. Iga saalisviibija sai ühe sedeli ning sai teha oma valiku. Aasta Mesinik 2014 tiitli võitis Maire Valtin. Maire on terve aasta tänuväärset tööd teinud, et juhtida ametkondade tähelepanu mesilaste mürgitamisjuhtumitele ja kogu keskkonna saastamisohule. Maire on saanud sama tiitli ka aastal 2006, kuid rõhk ongi sõnal AASTA. See tähendab konkreetse aasta tähelepanuväärseid tegusid. Tiitli võitja sai auhinnaks traditsioonilise klaaskella, mida 2006. aastal veel ei kingitud. Samuti jääb seda päeva kõigile nominentidele meenutama ka EML tänukirjad.
Samal õhtul anti kätte ka EML-i poolt korraldatud kursuslastele tunnistused. 2014.aastal toimusid kursused Rakveres ja Viljandis (Mesindusprogrammi rahastusel) ja Tallinnas (omaosalus). Kõikides gruppides lõpetas 30-34 mesinikku või sinna teele pürgivat kursuslast.
Peale õhtusööki koguneti juba väiksematesse juturingidesse ja mesinikel jätkub juttu oi kui kaua .

Pühapäev algas kohalolijaile ühise hommikusöögiga ja kui suurde saali tagasi jõuti, ootas seal juba mitukümmend inimest ees, kes olid oma kodudest tagasi rutanud. Kui tavaliselt on teine päev osavõtjate osas natukene tagasihoidlikum, siis sel korral oli selles osas meeldiv muudatus. Aga ka päevateemad olid huvipakkuvad. Näiteks rääkis agronoom-nõustaja Tiiu Annuk taimekaitsevahenditest ja ohutusest mesilastele, Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi karude käitumisest mesilas. Ka mesinikud said jälle sõna. Mart Kullamaa andis ülevaate EKMÜ õppereisist ja Bayer Bee Care Centeri tegevustest ning nõustaja Aivo Sildnik seletas, miks mesilased röövivad. Tago Holstingi teema pealkiri oli 1814. Kuna allakirjutanu sel ajal saalis ei olnud, siis kahjuks ei oska kommenteerida, millest oli juttu. Kuid kõikide ettekannetega on võimalik tutvuda lähiajal mesindusprogrammi veebilehel www.mesindusprogramm.ee
Ka teisele päevale jätkus pidulikkust. Kuna laupäeval toimus veel meekonkurss (hindajateks kõik kohalviibijad), siis anti üle 3-le konkursi võitjale tunnustuskirjad. Nendeks osutusid Merike Reha, Ain-August Kaarlõp ja Andres Tamla.
Järgmine mesinike üle-Eestiline kokkusaamine toimub 14.veebruaril 2015. Tõenäoliselt Paides. Jälgige reklaame meie veebilehtedel mesinikeliit.ee ja mesindusprogramm.eu ning lugege ajakirja „Mesinik“.

Ülevaate koostas
Marianne Rosenfeld, EML tegevjuht

EML 1.suvepäev toimus Koerus 19. juulil. Trotsides vihma ja tuulist ilma arutlesid suvepäevalised töögruppides mitmetel teemadel. Arutelu kokkuvõtetega saab tutvuda siin: Lühikokkuvõte töögruppide aruteludest Suvepäev 2013

Meie suvepäeva kajastati ka “Maalehes”. Vastavaid kajastusi saab lugeda

http://www.maaleht.ee/news/mesindus/mesi/mesinikud-kogunesid-esimesele-suvepaevale.d?id=66471338

http://www.maaleht.ee/news/mesindus/mesilased/eesti-mesinduse-tulevik-mida-mesinikud-tahaks.d?id=66595017