Head mesinikud ja mesindushuvilised!
 
Eesti Mesinike Liidu eestvõttel on igal aastal kujunenud traditsiooniks valida mesindussektoris enim silma paistnud mesinik ja põllumees või mesinikega koostöö tegija. Tihedas konkurentsis osutusid tänavu parimateks Mario Kalvet ja Reet Karise.
 
 
 
 
 
 


Aasta mesinik Mario Kalvet
Mario missioon on puhas meeturg. Ta on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et valideeritud saaksid kaasaegsed meeanalüüsid ja need oleksid osa kontrollimeetoditest ELi piiridel. Puhta meeturu teemal on ta korduvalt võtnud sõna nii Eesti meedias kui rahvusvaheliselt, esindades Eesti mesinikke Euroopa Kutseliste Mesinike Ühingu koosolekutel Austrias ja Saksamaal ning Copa Cogeca töökoosolekul Brüsselis.
Tänavu novembris valiti Mario Euroopa Kutseliste Mesinike Ühingu asepresidendiks.
Oma kodukandis Võrumaal Rõuges asuva peremesila on Mario kasvatanud 650 põhipere suuruseks.
 
 
Aasta mesilaste sõber Reet Karise
Mesilaste sõber Reet Karise on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimetervise õppetooli kaasprofessor. Reet on aastaid uurinud mesilaste ja teiste tolmeldajate tähtsust looduses ja põllumajanduses. Praegu on tal käsil Eesti mee iseloomustamise mudeli loomine, mille põhjal saaks edaspidi iga huviline mett tuumamagnetresonants-meetodil (TMR) analüüsida lasta. Oluline on ka Reeda töö mesilaste suremuse vähendamise ning mesilashaiguste leviku uurimises, samuti kuulub ta 2024. aastal Tallinnas toimuva rahvusvahelise mesinduskongressi EurBee 10 korralduskomitees.
Reet on alati oodatud lektor mesinike õppepäevadel.
 
Soovime Mariole ja Reedale õnne ja edu nende tegemistes!

EML nimetas oma auliikmeteks Olvi ja Jüri Luguse.
EML juhatuse toob esile Olvi ja Jüri Luguse kui pikaajaliste EML liikmete aktiivse tegevuse EML toetuseks, sealhulgas mesinikele õppe- ja teabepäevade korraldamisega oma mesilas. Jüri Lugus on ka tuntud innuka fotograafina ja videofilmide valmistajana ning need õpetlikud materjalid on jõudnud kõigi huviliste mesinike kasutusse.
 
Palju õnne ja suminarohkeid suvesid!
Eesti Mesinike Liit

 
Eesti Mesinike Liidu eestvõttel on igal aastal kujunenud traditsiooniks valida mesindussektoris enim silma paistnud mesinik ja põllumees või mesinikega koostöö tegija.
Nii jätkas Liit traditsiooni ka tänavu ja hääletamine toimus EML üldkoosolekule järgnenud mesindusloengute vahepeal.
 
 
 
 
Risto Raimets
Kohapeal toimunud salajase hääletuse tulemusena valiti Aasta Mesinikuks Risto Raimets!
Mesilas üle 400 mesilaspere; omab PhD kraadi taimekaitsevahendite mõjust mesilastele, Septembris valiti EurBee presidendiks.
 
 
 

Arnol Pastak

Aasta Mesilaste Sõber on Arnold Pastak – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kauaaegne direktor – on viinud mesinduse õpetamise väga heale (maailma) tasemele.
 
 
 
 
 
 
 
Eesti Mesinike Liit õnnitleb tunnustusega pärjatuid ja soovib neile edu edaspidiseks!

Head mesinikud ja mesindushuvilised!
 
Eesti Mesinike Liidu eestvõttel on sügisestel mesinduspäevadel kujunenud traditsiooniks valida mesindussektoris enim silma paistnud mesinik ja põllumees või mesinikega koostöö tegija. Tänavu toimusid valimised veebipõhise hääletuse teel.
 
“Aasta mesinik”

 • on välja paistnud aktiivse tegevusega mesinduse edendamisel
 • tegutseb positiivselt kogu mesindussektori hüvanguks, ka ühiskondlikul tasandil
 • omab vähemalt 5 aastat staaži mesinduses
 •  
  “Aasta Mesilaste Sõber “

 • on põllumajandussektoris tegutseja ja/või
 • tegeleb aktiivselt loodussõbralike pingutustega, arvestades mesilaste ja teiste tolmeldajate heaoluga
 • teeb positiivset koostööd mesinikega, ka ühiskondlikul tasandil
 •  


  Aasta Mesinik 2021 on Valmar Lutsar

  Valmar Lutsar on alates 2012.aastast Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis mesinduse eriala mesindusainete õpetaja ja mesinduse eriala juhtõpetaja (koordinaator). Ka põllumajanduse eriala IV kursusele annab Valmar mesinduse tunde, kus tutvustab mesindust kui põllumajandusharu ja seoseid mesinduse ning põllumajanduse vahel.
  Lisaks õpetajatööle on Valmar kooli mesilas (ca 40 mesilaspere) mesinik, olles varem töötanud mesinikuna nii Eestis kui Soomes. Pikaajalise töökogemuse tõttu suurmesilas, hooldades Soomes 1000 mesilaspere, on Valmaril mitmekülgsed teadmised ja praktilise töö oskused, mis on õpetamisel igati kasuks olnud. Lisaks õpetajatööle ja mesiniku tööle kooli mesilas, kasvatab Valmar koolitöö kõrvalt ka oma firmas itaalia tõugu mesilasemasid, turustades neid Eestis ja Euroopas.
  Valmar on koostanud tasemekoolituse ja täienduskoolituse õppekavasid ja viinud läbi täienduskoolituse kursusi ning käinud mesilaste põnevat elu tutvustamas ka lasteaia lastele.
  Valmar on koostanud õppematerjale ja olnud kaasautoriks raamatutele Tänapäeva mesindus (2019) ja „Mesilaspere hooldamine“ (2019). Autoriks õppefilmidele „ Mesilasemade kasvatamise põhivõtted“ (2020); „ Varroositõrje põhivõtted“ (2020); „Kärjeraamide pesu“ (2020) ja digitaalse õpikeskkonna Hitsa-Moodles tekstide autor „Mesilaspere hooldamine“.
  Kaasaegsete tehnoloogiatega ja uute arengutega mesinduse erialal hoiab Valmar ennast kursis tänu sellele, et omab väga palju töömaailma kontakte nii Eestis kui Soomes. On osalenud mitmetes koostööprojektides (Maaülikool, EML, EKMÜ, Mesindusprogramm).
  Kooli praktikabaasis ehk Olustvere Meekojas on Valmar loonud õppijatele turvalised ja kaasaegsed tingimused õppetööks ja praktiliseks tegevuseks. On Meekojas läbi viinud töötubasid ja tootearendusi erinevatele sihtrühmadele.
  Valmar juhindub oma töös mesiniku ja õpetaja kutse-eetikast, õppijate tagasiside on olnud läbi aastate väga hea. Ta on alati korrektne, heatahtlik ja abivalmis, innustab ja toetab õppijaid, leiab ruttu kõigiga kontakti ja suudab õppijaid motiveerida. Paljudega neist on jätkunud hea koostöö ka peale kooli lõpetamist.
  Lugupidav suhtumine õppijatesse ja töökaaslastesse on Valmarile väga omane.
  Valmar omab alates 2021.aasta aprillikuust kutseõpetaja, tase 6 kutset.


  Aasta Mesilaste Sõber 2021 on Marianne Rosenfeld.

  Kui Marianne asus 2012 a. Eesti Mesinike Liidu tegevjuhiks, siis tema üheks esimeseks tegevuseks oli Koolituskeskuse loomine. 2013 a. juunist hakkas Koolituskeskus EML -is iseseisva osakonnana tegutsema. Esimesel aastal koolitati mesinikke kahel kursusel, mida aasta edasi seda rohkem hakati koolitama uusi mesilastega tegelevaid inimesi. Samuti hakati Töötukassaga koostööd tegema.
  Marianne alustas ka traditsiooniga käia Leedu Meefestivalil, lisaks mesinikele õppesõidud nii Eestis kui välisriikides. Ta korraldab reise mesinikele ja ka lihtsatele meesõpradele. Koolitused on algajatele, edasijõudnutele samuti toimuvad koolitajate koolitused. Lõpetades EML-is töö tegevjuhina, jätkas Marianne koolituste, reiside, mesinduskalendrite koostamisega ja on valminud ka mõned filmid mesinikest. Ootamas valmimist on seeniormesinikest tehtud filmid.
  Tänu koolitustele saavad tulevased ja ka praegused mesinikud uusi teadmisi mesilastega seotud imelisest maailmast, hakatakse pidama üha rohkem mesilasperesid ja mida rohkem hakatakse maal mesilastega tegelema, seda rohkem on meil tolmeldavaid putukaid looduses. Mesilastega tegelevad inimesed hoiavad oma kalleid sõpru hoolsa pilgu all, jälgitakse põllumehi ja naabreid et kaoks liigne kemikaalide kasutamine. Mesilastega tegelevatel inimestel ei sirutu käsi mürgipritsi järele. Sellega võidame kõik ja hoiame loodust puhtamana.

   Kuidas saab aidata kaasa Eesti mesinduse arengule, oli peamiseks teemaks, mida Eesti Mesinike Liidu esindajatega arutasime. Eestis tegutseb ligi 600 mesindustalu, tänu kellele saame aastas ligi 1200 tonni eestimaist mett tarbida. Samuti on kasvamas huvi mesinduse kui turismi ja teraapia võimaluse vastu.

  Oli rõõm kuulda, et mesinduse arengule on olnud kasuks sammud, mida liidu ettepanekutest lähtuvalt Keskerakonna juhitud valitsus tegi. Aastal 2019 avatud võimalus saada mesilasperede toetust, pakub mesinikele rahalist tuge ja tagab tegevusharu arengu. Maaülikoolis käivitatud uuringud aitavad jälgida mesindust mõjutavaid muutusi.
   Järgmisena on oluline pöörata tähelepanu taimekaitsele ning pestitsiidide ja muude kemikaalide kasutamisele. Samuti oleks tarvis kaaluda mesilaste pidamise ühtsete reeglite kinnitamist, et mesinduse head tavad oleksid järjepidevad. Püüan sellele Riigikogu liikmena kaasa aidata. Vastavat võimalust võiks pakkuda aastal 2016 rahvasaadikute moodustatud mesilaste toetusrühm. Sinna kuulus ka minu isa.
   Tänan südamest kõiki liidu liikmeid auväärse tunnustuse eest „Mesilaste Sõbra“ tiitli näol. Eraldi tunnustan liidu juhatuse esimeest Aleksander Kilki ja juhatuse liiget Aado Oherdi kõikide pingituste eest selle nimel, et mesindus kestaks ning mett jaguks.
   
  Jüri Ratas
  9.02.2021

  Andres Tamla on Aasta Mesinik!
  Mesilastega tegutsemine algas vanaisa juures, iseseisvalt aastast 2009. On ehitanud Läänemaale kaasaegse mesinduskeskuse koos apiteraapia toaga.
  Omab kõrgharidust teedeehituse alal, kuid lisaks õppis ta Olustvere TMK-s mesindust ning omab kutsetunnistust “Mesinik tase 5”. On atesteeritud mesinduse nõustaja ja EML-i juhatuse liige.
  Andres on olnud väga mitmete mesindusele tähtsete projektide looja ja läbiviija

 • – virtuaalnäitus “Maailm mesilaste tiibadel”
 • – “Mesi on hea”
 • – mitmed mesindust tutvustavad trükised ja reklaamid.
 • Andres on alati oodatud lektor mesinike koolitustel.


  Jüri Ratas on Mesilaste sõber!
  Peaministrina tunnetab ta oma väga suure töökoormuse juures vajadust ja vastutust kaitsta elusloodust ja kogu ümbritsevat keskkonda. Seista liigirikkuse säilimise ja mitmekesise ning tervisliku toidu tootmise eest. Ta hindab mesilaste ja teiste tolmeldajate osatähtsust ja ka mesinike osa selles.
  Hr. Ratase toetusel eraldati vahendid tarutoetuse maksmiseks ning Eesti Maaülikoolis teostamaks uuringut,mis selgitaks tolmeldajate hukkumise vähendamise võimalusi.
   
  Palju õnne ja edu edaspidiseks ka Eesti Mesinike Liidu juhatuse poolt!

  22.veebruaril toimus Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine, kus jagati ka tunnustusi. Kaks Valga maakonna kõrgemat tunnustust tuli sellel aastal Otepää valda, Otepää vald tunnustas kolme vallakodanikku, nende hulgas mesinik Rein Männistet.
  Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud.
  Rein Männiste valiti Eesti Mesinike Liidu poolt Eesti 2019. aasta mesinikuks. Rein on elupõline mesinik: pärast sõjaväeteenistust pole ta ühtegi muud tööd teinud, mesinikuks olemise staaži on tal üle 30-ne aasta. Reinul on ligi 300 mesilaspere, mis paiknevad mitmes kohas nii Otepää kui Valga vallas.
   
  EML soovib Rein Männistele õnne, jõudu ja sumisevat mesindusaastat!