Arupärimine taimekaitsevahendite kasutamise kohta.

Tsitaat hr. Rein Ratase sõnavõtust:
“Taimekaitsevahendite kasutamise vähepiisav korraldus, rääkimata pestitsiidide väärkasutamisest, mida kohati siiski ka esineb, mõjutab otseselt ja pikaajaliselt mesilaste elujõudu, mesindust ja ka keskkonnahoidu vägagi mitmetahuliselt. Osa mesilasperedest hukkub või nõrgeneb tugevasti pärast pestitsiidide kasutamist põldudel, aedades, raudteetammidel ja teepeenardel ning ka mitmesugustel iluobjektidel. Siit tuleneb majanduslik kahju mitte ainult mesinikele, vaid hoopis laiahaardelisemalt ja otsene kahju ka keskkonnale.”

Arutelu tervikteksti saab lugeda siit.

Comments are closed.