Palju õnne Antu Rohtla!

Antu Rohtla 80.
 
Mesinike hulgas hinnatakse Antu Rohtlat Eesti mesindusala tipp-teadjameheks, kelle arvamused ja nõuanded on peaaegu lõpliku tõe tasemel. Antu ise ütleks selle kohta ilmselt tagasihoidlikumalt, et mesinduses ja mesilastega seoses pole asjad sageli nii väga kindlad. Elukogemus ütleb, et mõnigi kord mesilased üllatavad ja mesinduse ainutõdedesse tuleks sellepärast suhtuda ettevaatusega.

Ava galerii
Aga Antu läbimõeldud ja väljaöeldud arvamus loeb! Pikk ja põhjalik mesinduskogemus annab selleks igati alust. Antu loeb ennast mesinikuks alates 7.juulist 1949 – sellel päeval pani ta tädimehelt kingituseks saadud mesilaspere omavalmistatud tarru. Nüüdseks on olnud aega juba ligi seitsekümmend aastat, et mesilastelt suurem jagu nende saladusi välja uurida. Antu teab, kuidas mesilastarus asjad käivad!
 
Antul on kogemust ja sügavat teadmist, millele toetuda ja millest rääkida. Targa kuldsuu ja jutuosava kõnemehe roll on üks tuntud ja tugevaid külgi Antu tegevuses Eesti mesinduspõllu harimisel ja väärt seemnete külvamisel. Nõnda on ta olnud läbi aastakümnete üks otsitumaid ja hinnatumaid mesindusala lektoreid ja õpetajaid, kelle esinemiste kohad katavad Eesti kaardi üsna tiheda kihina.
 
Mõistagi on Antu juttudest loengusaalis või praktilistest näpunäidetest tema mesilas kõige rohkem osa saanud kodukandi Karksi ja Mulgimaa mesinikud. Antu on läbi aegade olnud Karksi kandi mesinike eestkõneleja ja sealse mesinduselu innustaja. Karksi-Nuia mesinduspäevad ja meefestivalid on aastatega üha rohkem mee- ja mesindushuvilisi kohale kutsunud. Meefestivalid, kus Antu käsi on korraldamisel kõvasti küljes olnud, tõid 2017.a. Karksi-Nuiale koguni Eesti meepealinna tiitli.
 
Antu jäljed mesinduses ulatuvad tema Polli-Järve mesilast palju kaugemale. Just Antu Rohtla juhtimisel algas 1971.a. Olustveres mesinike koolitamine, mille tulemuseks enam kui kahekümne aastaga oli pooltuhat koolitatud mesinikku. Seejärel alates 1976.a. pani ta aluse mesindusala uuringutele Polli Katsebaasis, arendades seal välja ka heas korras mesila. Teaduste kandidaadi tasemel teadustöös sündis huvitavaid ja väärtuslikke tulemusi. Veel siiani annab lugeda selle perioodi uuringutulemustel põhinevaid ja Antu sulest pärinevaid trükiseid. Olgu näiteks kirjutised mesilaste abil viljapuude ja marjapõõsaste tolmeldamisest või mesilaste korjemaa erinevate tüüpide teemadel.
 
Antu Rohtla oli üks algatajaid ja asutajaliikmeid Eesti Mesinike Liidu sünni juures 1992.a. Veerandsajandi jooksul on EML kasvanud tubliks toeks Eesti mesinikele ja mesindusele ning selles on Antul olnud oluline roll. Antu on olnud EML väljaarendamise üks olulisemaid tugisambaid, mida tunnistab ka tema valimine Eesti Mesinike Liidu auliikmeks. Teiselt poolt meeldib Antule olla lihtsalt hea mesinik ja mesilaste karjane. Tunnustamaks Antu Rohtla väga kõrget taset mesinik-praktikuna, omistati temale Aasta Mesiniku tiitel 2003.a.
 
Soovime Antu Rohtlale palju õnne ja tugevat tervist ning rõõmsat meelt veel paljudeks aastateks, et mesilaste ja mesinike seltsis toimetamisest lusti tunda.
 
Eesti Mesinike Liidu juhatus

Comments are closed.