Head mesinikud ja mesindushuvilised!
 
Eesti Mesinike Liidu eestvõttel on sügisestel mesinduspäevadel kujunenud traditsiooniks valida mesindussektoris enim silma paistnud mesinik ja põllumees või mesinikega koostöö tegija. Tänavu toimusid valimised veebipõhise hääletuse teel.
 
“Aasta mesinik”

 • on välja paistnud aktiivse tegevusega mesinduse edendamisel
 • tegutseb positiivselt kogu mesindussektori hüvanguks, ka ühiskondlikul tasandil
 • omab vähemalt 5 aastat staaži mesinduses
 •  
  “Aasta Mesilaste Sõber “

 • on põllumajandussektoris tegutseja ja/või
 • tegeleb aktiivselt loodussõbralike pingutustega, arvestades mesilaste ja teiste tolmeldajate heaoluga
 • teeb positiivset koostööd mesinikega, ka ühiskondlikul tasandil
 •  


  Aasta Mesinik 2021 on Valmar Lutsar

  Valmar Lutsar on alates 2012.aastast Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis mesinduse eriala mesindusainete õpetaja ja mesinduse eriala juhtõpetaja (koordinaator). Ka põllumajanduse eriala IV kursusele annab Valmar mesinduse tunde, kus tutvustab mesindust kui põllumajandusharu ja seoseid mesinduse ning põllumajanduse vahel.
  Lisaks õpetajatööle on Valmar kooli mesilas (ca 40 mesilaspere) mesinik, olles varem töötanud mesinikuna nii Eestis kui Soomes. Pikaajalise töökogemuse tõttu suurmesilas, hooldades Soomes 1000 mesilaspere, on Valmaril mitmekülgsed teadmised ja praktilise töö oskused, mis on õpetamisel igati kasuks olnud. Lisaks õpetajatööle ja mesiniku tööle kooli mesilas, kasvatab Valmar koolitöö kõrvalt ka oma firmas itaalia tõugu mesilasemasid, turustades neid Eestis ja Euroopas.
  Valmar on koostanud tasemekoolituse ja täienduskoolituse õppekavasid ja viinud läbi täienduskoolituse kursusi ning käinud mesilaste põnevat elu tutvustamas ka lasteaia lastele.
  Valmar on koostanud õppematerjale ja olnud kaasautoriks raamatutele Tänapäeva mesindus (2019) ja „Mesilaspere hooldamine“ (2019). Autoriks õppefilmidele „ Mesilasemade kasvatamise põhivõtted“ (2020); „ Varroositõrje põhivõtted“ (2020); „Kärjeraamide pesu“ (2020) ja digitaalse õpikeskkonna Hitsa-Moodles tekstide autor „Mesilaspere hooldamine“.
  Kaasaegsete tehnoloogiatega ja uute arengutega mesinduse erialal hoiab Valmar ennast kursis tänu sellele, et omab väga palju töömaailma kontakte nii Eestis kui Soomes. On osalenud mitmetes koostööprojektides (Maaülikool, EML, EKMÜ, Mesindusprogramm).
  Kooli praktikabaasis ehk Olustvere Meekojas on Valmar loonud õppijatele turvalised ja kaasaegsed tingimused õppetööks ja praktiliseks tegevuseks. On Meekojas läbi viinud töötubasid ja tootearendusi erinevatele sihtrühmadele.
  Valmar juhindub oma töös mesiniku ja õpetaja kutse-eetikast, õppijate tagasiside on olnud läbi aastate väga hea. Ta on alati korrektne, heatahtlik ja abivalmis, innustab ja toetab õppijaid, leiab ruttu kõigiga kontakti ja suudab õppijaid motiveerida. Paljudega neist on jätkunud hea koostöö ka peale kooli lõpetamist.
  Lugupidav suhtumine õppijatesse ja töökaaslastesse on Valmarile väga omane.
  Valmar omab alates 2021.aasta aprillikuust kutseõpetaja, tase 6 kutset.


  Aasta Mesilaste Sõber 2021 on Marianne Rosenfeld.

  Kui Marianne asus 2012 a. Eesti Mesinike Liidu tegevjuhiks, siis tema üheks esimeseks tegevuseks oli Koolituskeskuse loomine. 2013 a. juunist hakkas Koolituskeskus EML -is iseseisva osakonnana tegutsema. Esimesel aastal koolitati mesinikke kahel kursusel, mida aasta edasi seda rohkem hakati koolitama uusi mesilastega tegelevaid inimesi. Samuti hakati Töötukassaga koostööd tegema.
  Marianne alustas ka traditsiooniga käia Leedu Meefestivalil, lisaks mesinikele õppesõidud nii Eestis kui välisriikides. Ta korraldab reise mesinikele ja ka lihtsatele meesõpradele. Koolitused on algajatele, edasijõudnutele samuti toimuvad koolitajate koolitused. Lõpetades EML-is töö tegevjuhina, jätkas Marianne koolituste, reiside, mesinduskalendrite koostamisega ja on valminud ka mõned filmid mesinikest. Ootamas valmimist on seeniormesinikest tehtud filmid.
  Tänu koolitustele saavad tulevased ja ka praegused mesinikud uusi teadmisi mesilastega seotud imelisest maailmast, hakatakse pidama üha rohkem mesilasperesid ja mida rohkem hakatakse maal mesilastega tegelema, seda rohkem on meil tolmeldavaid putukaid looduses. Mesilastega tegelevad inimesed hoiavad oma kalleid sõpru hoolsa pilgu all, jälgitakse põllumehi ja naabreid et kaoks liigne kemikaalide kasutamine. Mesilastega tegelevatel inimestel ei sirutu käsi mürgipritsi järele. Sellega võidame kõik ja hoiame loodust puhtamana.

  Comments are closed.